• 1

تولید - محصول

  • Juicy Gummy Production Line

    آبمیوه خط تولید

    صمغ آبدار از ژاپن نشات گرفته است که مشخصه آن افزودن مقدار زیادی آب میوه در طی فرآیند سل است ، در حالی که آب و صمغ صمغ را با جوشاندن کنترل و قفل می کنید و سپس آن را در کلاژن پر می کنید. به این ترتیب می توان عطر و طعم اصلی محتوای رطوبت بالا را تا حد ممکن حفظ کرد و ترکیب کاملی از آب میوه و آب نبات نرم را حفظ کرد. پس از بهبود مستمر و بازخورد مشتری ، ...